PRISER

Priser incl. moms

Tinglysning af skøde ved handel med bolig, sommerhus,

ejerlejlighed, herunder kontakt med sælgers og købers

bank m.h.b. på tinglysning og aflysning af pantebreve for

opnåelse af anmærkningsfrit skøde                                                                            kr.  2.250,00

Udarbejdelse af refusionsopgørelse i f.b. med ovennævnte                                     kr.     625,00

Tinglysning af skifteretsattest efterlevende ægtefælle/arvinger                                kr.  1.000,00

Tinglysning skøde/bodeling i f.b. med samlivsophør                                                kr.  2.250,00

Tinglysning auktionsskøde bolig                                                                                    kr.  2.250,00

Tinglysning ægtepagt                                                                                                     kr.  1.250,00

Tinglysning skøde/auktionsskøde erhvervsejendomme                                          Drøftes nærmere

Tinglysning i f.b. med virksomhedsomdannelse                                                      Drøftes nærmere

Familieoverdragelse                                                                                                      Drøftes nærmere

Selskabsregistreringer hos Erhvervsstyrelsen/offentligt ejerregister                    Drøftes nærmere

Timepris                                                                                                                             kr.     625,00

Ring/mail for andre ting end ovennævnte.

Beløbet betales, når dokumenterne er registreret. Faktura fremsendes. Dertil kommer tinglysningsafgift til staten og registreringsgebyr til Erhvervsstyrelsen, som opkræves og skal betales inden registrering.

Betalingsbetingelser: Netto kontant – indsættes på konto i Frørup Andelskasse – 5960-8075947.