KARIN JOHNSON 

Tøjbutikken er lukket og denne side benyttes fremover til til  min tinglysningsvirksomhed. Min hjemmeside www.kjregistrering vil blive erstattet af denne side.