Hos mig kan du være sikker på, at dine personoplysninger bliver behandlet sikkert, og at jeg ikke indsamler flere oplysninger, end jeg har behov for.

Når jeg skal udføre en opgave for dig, modtager jeg en række personoplysninger om dig. Det betyder, at jeg i henhold til databeskyttelsesloven og persondataforordningen er forpligtet til at give dig forskellige oplysninger.

Bl.a. skal du oplyses om, hvordan du kommer i kontakt med mig, hvordan du kan få indsigt i de oplysninger, jeg har om dig, hvorfor jeg behandler dine oplysninger, hvad oplysningerne bruges til, og hvornår dine oplysninger slettes.

Person- og privatlivspolitik. Nedenfor beskrives Karin Johnsons person- og privatlivspolitik, herunder oplysninger om, hvordan jeg behandler dine personoplysninger.

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig? Jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Karin Johnson, Tangå Møllevej 25, 5884 Gudme, cvr.nr. 26147743, tlf. 21731964. E-mail kj@karinjohnson.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. Når jeg udfører en opgave for dig i forbindelse med en hushandel, modtager jeg dine personoplysninger, f.eks. dit navn, mailadresse, telefonnummer osv. Nogle gange kræver min hjælp også, at jeg videregiver dine personoplysninger til andre, f.eks. din bank eller en ejendomsmægler.

I de fleste tilfælde har jeg brug for dit personnummer og dit cvr.nr., hvor du er tegningsberettiget. Dette kræves i h.t. tinglysningsloven. De sidste 4 cifre i dit cpr.nr. bliver ikke gjort offentligt tilgængelige.

3. Opbevaring af dine personoplysninger. Dine personoplysninger bliver opbevaret, så længe det er nødvendigt af hensyn til den service, jeg skal give dig og vil blive slettet under hensyntagen til  de gældende forældelsesregler i Danmark. Jeg beholder dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde bogføringsloven og indberetningspligten til SKAT.