Priser incl. moms

Tinglysning af skøde ved handel med bolig, sommerhus,

ejerlejlighed, herunder kontakt med sælgers og købers

bank m.h.b. på tinglysning og aflysning af pantebreve for

opnåelse af anmærkningsfrit skøde                          kr.   2.250,00

Udarbejdelse af refusionsopgørelse i f.b. med ovennævnte                          kr.      625,00

Tinglysning af skifteretsattest efterlevende ægtefælle/arvinger              kr.      1.000,00

Tinglysning skøde/bodeling i f.b. med samlivsophør                             kr.       2.250,00

Tinglysning auktionsskøde bolig                             kr.       2.250,00

Tinglysning skøde/auktionsskøde erhvervsejendomme                  Drøftes nærmere

Tinglysning i f.b. med virksomhedsomdannelse                                                Drøftes nærmere

Familieoverdragelse                                       Drøftes nærmere

Fremtidsfuldmagt                                 kr.     1.250,00

Timepris                                     kr.         625,00

Ring/mail for andre ting end ovennævnte.

Beløbet betales, når dokumenterne er registreret. Faktura fremsendes. Dertil kommer tinglysningsafgift til staten og registreringsgebyr til Erhvervsstyrelsen, som opkræves og skal betales inden registrering.

Betalingsbetingelser: Netto kontant – indsættes på konto i Frørup Andelskasse – 5960-8075947.