PRISER

Priser incl. moms

Tinglysning af skøde ved handel med bolig, sommerhus,

ejerlejlighed, herunder kontakt med sælgers og købers

bank m.h.b. på tinglysning og aflysning af pantebreve for

opnåelse af anmærkningsfrit skøde                  kr.  2.250,00

Udarbejdelse af refusionsopgørelse i f.b. med ovennævnte              kr.    625,00

Tinglysning af skifteretsattest efterlevende ægtefælle/arvinger      kr.  1.000,00

Tinglysning skøde/bodeling i f.b. med samlivsophør                 kr.  2.250,00

Tinglysning auktionsskøde bolig                    kr.  2.250,00

Tinglysning ægtepagt                       kr.  1.250,00

Tinglysning skøde/auktionsskøde erhvervsejendomme        Drøftes nærmere

Tinglysning i f.b. med virksomhedsomdannelse           Drøftes nærmere

Familieoverdragelse                             Drøftes nærmere

Fremtidsfuldmagt                        kr.   1.250,00

Timepris                            kr.     625,00

Ring/mail for andre ting end ovennævnte.

Beløbet betales, når dokumenterne er registreret. Faktura fremsendes. Dertil kommer tinglysningsafgift til staten og registreringsgebyr til Erhvervsstyrelsen, som opkræves og skal betales inden registrering.

Betalingsbetingelser: Netto kontant – indsættes på konto i Frørup Andelskasse – 5960-8075947.